LZMK

Filmska enciklopedija

KALAFATOVIĆ, Bogdan Filmska traka traži dalje ...

KALAFATOVIĆ, Bogdan, film. kritičar i publicist (Beograd, 1940 — Beograd, 1. IX 1985). Diplomirao jugoslavistiku na Filološkom fakultetu u Beogradu. Već kao student surađuje u film. rubrikama više listova. Stalni je suradnik »Književnih novina« 1966—70, a 1968—70. urednik film. rubrike i član redakcije. God. 1970—72. stalni je film. kritičar »Komunista«. Najveći broj radova objavio je u »Književnoj reči«, gdje se od 1973. redovito javlja film. kritikama, surađujući kontinuirano i u dr. filmskim i brojnim knjiž. časopisima širom Jugoslavije. Objavio je tematske zbornike Politika autorâ (Beograd 1982) i Filmski žanr (Beograd 1982) te izbor svojih kritika Znaci sa ekrana (Beograd 1984). Bavi se i prevodilaštvom.

T. Gć.


Citiranje:
KALAFATOVIĆ, Bogdan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2562>.

kratice i simboli