LZMK

Filmska enciklopedija

KADAR-SCENA Filmska traka traži dalje ...

KADAR-SCENA, → scena, tj. cjelovito, prostorno-vremenski kontinuirano zbivanje što se pretežno odvija na jednom mjestu, kad je dana u jednom → kadru. Naziv je stvoren po analogiji s → kadar-sekvencom i ima veze s pojavom obilježenom tim nazivom utoliko, što kadar-sekvenca tipično podrazumijeva kadar-scenu. Ipak to ne mora biti nužno tako: kadar-scena se nađe i mimo kadra-sekvence, tj. jedna kadar-scena ne mora biti i sekvencom, a sekvenca se može sastojati od više kadar-scena.

U sklapanju filma s pomoću nekoliko → tabloa u ranim nij. filmovima, kadar, scena i sekvenca se međusobno nisu razlučivali: tabloi su bili i kadrom i scenom i sekvencom. U razdoblju dominacije montažne razradbe scenâ nestaju kadar-sekvence, ali ne prestaje potpuno uporaba kadar-scenâ, premda postaju izuzetne — javljaju se uglavnom tek u sklopu uvodnih opisnih dijelova filma, i u sklopu montažnih sekvenci, u kojima svaki kraći kadar teži predstaviti različit prizor (scenu). Moderna težnja k duljim kadrovima, premda nije učinila proširenom kadar-sekvencu, proširila je kadar-scenu, tj. težnju da se svo važno zbivanje na jednom mjestu obuhvati u jednom kadru, bez obzira na duljinu. Zato se kadar-scenu i ne zamjećuje kao retorički naglašen postupak, osim kad je scena složena — po fabulativno važnoj radnji, mizanscenski i po kretanju kamere, a osobito onda kad je i nosiocem sekvence, tj. kad se podudara s kadar-sekvencom.

Kako je u teorijskoj i kritičkoj praksi naglasak stavljen na kadar-sekvencu, a ta je tipično i kadar-scenom, to se u literaturi o kadar-sceni raspravlja znatno manje.

H. Tć.


Citiranje:
KADAR-SCENA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2555>.

kratice i simboli