LZMK

Filmska enciklopedija

KABALJEVSKI, Dmitrij Borisovič Filmska traka traži dalje ...

KABALJEVSKI, Dmitrij Borisovič, sovj. skladatelj (Petrograd, danas Lenjingrad, 30. XII 1904). Jedan od gl. predstavnika sovj. muzike. Nadovezujući se na tradiciju rus. muzike XIX st., izvore inspiracije nalazi u nar. melosu i aktualnoj tematici. Komponirao je koncerte, simfonije, opere, balete, kantate, komorna i klavirska djela, solo-pjesme i dr. Na filmu je počeo surađivati 1934, napisavši glazbu za muz. film Petrogradska noć G. L. Rošalja i V. P. Strojeve; pojedini odlomci te film. partiture, pisani za violinu i orkestar, izvode se i kao koncertno djelo. Uspješno je i kasnije surađivao s Rošaljem, kao i sa A. P. Dovženkom, M. K. Kalatozovom i dr.

Ostali važniji filmovi: Aerograd (A. P. Dovženko, 1935); Sčors (A. P. Dovženko, 1939); Anton Ivanovič se ljuti (A. V. Ivanovski, 1941); Prvoškolka (I. A. Frez, 1948); Akademik Ivan Pavlov (G. L. Rošalj, 1949); Musorgski (G. L. Rošalj, 1950); Svojeglavka (G. L. Rošalj, 1956); Neprijateljski vihori (M. K. Kalatozov, 1956); Sestre (G. L. Rošalj, 1957).

LIT.: D. Daragan, Kinomuzika D. Kabalevskogo, Moskva 1965.

Ni. Š.


Citiranje:
KABALJEVSKI, Dmitrij Borisovič. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2546>.

kratice i simboli