LZMK

Filmska enciklopedija

JUGOSLOVENSKI PROSVETNI FILM Filmska traka traži dalje ...

JUGOSLOVENSKI PROSVETNI FILM, ustanova osnovana 1931. kao »zadruga s ograničenim jamstvom« sa sjedištem u Beogradu i filijalom u Zagrebu. Imala je povlašten položaj i podršku vlasti predratne Jugoslavije — veći dio filmova sniman je po narudžbi Centralnog presbiroa, Ministarstva socijalne politike i dvora. Tokom 1931—41. J. je proizveo oko 275 dokum., putopisnih, obrazovnih i informativnih filmova (oko 80 000 m montiranog negativa). Usprkos tako opsežnoj proizvodnji, vlastitoj tehnici i laboratoriju, te vrsnim stručnjacima, J. nije ostvario nijedno filmski značajnije djelo. Dokumentacija mu je manjim dijelom sačuvana, a zanimljiviji su putopisni filmovi o Jugoslaviji prije pola stoljeća, Plitvička jezera (1938) i Na našim obalama (1938), te žurnal Ton-magacin koji je izlazio nekoliko godina. Proizvodnja Jugoslovenskoga prosvetnog filma kulminirala je 1932 (89 naslova u dužini od 24 136 m), da bi postupno opadala (1937. samo 8 naslova u dužini od 1524 m). J. je obično bio nosilac suradnje sa stranim producentima tokom snimanja u Jugoslaviji.

D. Kos.


Citiranje:
JUGOSLOVENSKI PROSVETNI FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 16.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2526>.

kratice i simboli