LZMK

Filmska enciklopedija

JUGOSLAVIJA FILM Filmska traka traži dalje ...

JUGOSLAVIJA FILM, kinemat. poduzeće za proizvodnju filmova koje su u lipnju 1919. osnovali, kao komanditno društvo, Hamilkar Bošković i Teodor Milić pl. Žumberski; 1920. pretvoreno je u dioničko društvo u kojem je većinu dionica posjedovao grof Josip Bombelles. Proizvodnja je započela izradbom prvih film. novosti (Tjednik s 3 broja) i dokum. snimki aktualnih zbivanja (Prijenos kostiju Zrinjskog i Frankopana; Politički zborovi Stjepana Radića; Putovanje Nj. V. Regenta u Zagreb; Vjenčanje Nj. V. Kralja Aleksandra i Kraljice Marije). Tijekom 1919. snimljeno je nekoliko zabavnih igr. filmova (npr. Kovač raspelâ H. Hanusa, U lavljem kavezu A. Grunda i dr.), među kojima se osobito isticao Brišem i sudim I. Borštnika; u njima su nastupali vodeći zagrebački kaz. glumci. U okvirima poduzeća djelovala je 1922. prva škola za film. glumce odobrena od prosvjetnih vlasti u nas, pa je kao rezultat njezina rada realiziran igr. film Strast za pustolovinom (1922) A. Vereščagina. Premda je imalo svoja predstavništva u Beogradu i Splitu, poduzeće se nije moglo održati bez interesa publike i kapitala na malome domaćem tržištu, te mu rad zamire 1923, da bi postupak formalne likvidacije bio pokrenut 1926.

I. Šo.


Citiranje:
JUGOSLAVIJA FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 16.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2523>.

kratice i simboli