LZMK

Filmska enciklopedija

JOVIĆEVIĆ, Nikola-Nikša Filmska traka traži dalje ...

JOVIĆEVIĆ, Nikola-Nikša, redatelj (Cetinje, 27. IX 1925). Isprva asistent V. Stojanovića u dokum. i igr. filmovima (npr. Njegoš, 1951, i Lažni car, 1955). Dokum. filmove samostalno režira od 1961, kada realizira Kok pr kok, o krvnoj osveti, i Svemu ima vrijeme, o bunkerima u kojima se živi. Razvio je osoban stil u tretiranju aktualne društv. problematike kroz analizu drastičnih ali ne bizarnih slučajeva; za spikerske tekstove najčešće je angažirao P. Đorđevića. Najveći uspjeh je polučio filmom Tužim državu i sina (1983), za koji je nagrađen Grand Prixom na Festivalu jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma u Beogradu i Zlatnim zmajem na festivalu u Krakovu. Do 1984. režirao je oko 30 filmova.

Ostali važniji filmovi: Rugovo (1962); Tragom Crnojevića štamparije (1971); Škola u Podblaću (1971); Magistralom kroz Crnu Goru (1971); Povratak ratnika (1971); Izuzetno pravo (1973); Alo! . . . Ovdje Šavnik (1973); Preko puta (1973); Prošo voz (1974); Ljilja i Brana (1975); Zakonom zaštićeno (1975); Crvena ruža za . . . (1976); Dva zavičaja (1977); Da se ne ponovi (1977); Svečano obećanje (1979); Neostvarena želja (1979); Zašto? (1980); S one strane (1981); Što vi predlažete? (1982, nagrada za režiju na festivalu u Beogradu); Zajedno u dobru i zlu (1983); Tražimo istragu (1984).

R. Ro.


Citiranje:
JOVIĆEVIĆ, Nikola-Nikša. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 16.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2519>.

kratice i simboli