LZMK

Filmska enciklopedija

JOVANOVIĆ, Miodrag Filmska traka traži dalje ...

JOVANOVIĆ, Miodrag, redatelj, scenarist i montažer (Beograd, 30. VII 1926). Završio ekonomiju u Beogradu. Na filmu od 1945. kao redatelj i montažer kratkometr. filmova. Do danas je režirao preko 70 filmova (pretežito propagandnih i informativnih), od kojih je mnogima i scenarist i montažer; najveći broj ostvario je za Filmske novosti. U počecima karijere ističe se filmovima o obnovi i izgradnji zemlje: Albanija putem slobode (1946), o pomoći Jugoslavije Albaniji, Od staroga novo (1946), povodom kampanje skupljanja otpadaka, Šume (1946), o čuvanju i korišćenju šuma, i Prvi put u istoriji (1946), o počecima socijal. izgradnje. Uspješni su i njegovi dokum. filmovi na temu prijateljstva Jugoslavije i skand. zemalja: Svetli grobovi (1958), o posjeti djece palih interniraca Norveškoj, 4000 milja daleki (1962), o povezanosti Splita i Trondheima, Stari prijatelji (1965), o pomoći Norveške Skoplju, Posle mnogo dana (1965), o pomoći Švedske Skoplju, Prijatelji iz Norveške (1966), o posjeti norv. kralja Olava V Jugoslaviji, i Svetli grobovi (1977), o otkrivanju spomenika jugosl. internircima u Norveškoj. Na festivalu u Puli dobio je II nagradu za režiju dokum. filma Koliko je sati (1957), o historiji satova.

Mo. I.


Citiranje:
JOVANOVIĆ, Miodrag. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2509>.

kratice i simboli