LZMK

Filmska enciklopedija

JOVANOVIĆ, Jovan K. Filmska traka traži dalje ...

JOVANOVIĆ, Jovan K., film. snimatelj (Dražiniće kod Kraljeva, 22. VI 1922). Završio trg. školu i kurs za snimatelje u Beogradu 1947. Karijeru započinje kao asistent snimatelja u kratkometr. filmovima. Susnimatelj je cjelovečernjih igr. filmova Nevjera (V. Pogačić, 1953, sa N. Majdakom), Potraga (Ž. Skrigin, 1956, sa V. Andrejevićem), Jedini izlaz (A. Petrović i V. Raspor, 1958, sa D. Karadžinovićem), Partizanske priče (S. Janković, 1960, sa M. Popovićem i D. Karadžinovićem) i Podne (P. Đorđević, 1968, sa M. Popovićem). Samostalno je snimio filmove Cross Country (1969) i Biciklisti (1970) P. Đorđevića. Pored toga, susnimatelj je ili snimatelj preko 60 kratkometr. filmova, uglavnom dokumentarnih (među ostalima, za K. Šlanatu i A. Petrovića), najčešće za Dunav film iz Beograda.

Mo. I.


Citiranje:
JOVANOVIĆ, Jovan K.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2506>.

kratice i simboli