LZMK

Filmska enciklopedija

JOVANOVIĆ, Bogdan Filmska traka traži dalje ...

JOVANOVIĆ, Bogdan, scenarist i pisac (Šabac, 1. VIII 1921 — Šabac, 2. II 1982). Prekinuvši školovanje, prije II svj. rata radi kao radnik; u NOB-i sudjeluje od 1941. Nakon rata bavi se publicistikom, piše radio-drame (npr. Lekcija, izvođena na radiju u zemlji i inozemstvu, a i u nekim kazalištima) i film. scenarije (10 za igr. filmove); osobito se ističe scenarij filma Licem u lice (B. Bauer, 1963), za koji je na festivalu u Puli nagrađen specijalnom diplomom. U početku karijere pisao je scenarije i za kratkometr. filmove.

Ostali igr. filmovi: Zenica (J. Živanović i M. Stefanović, 1957, koscenarist sa Stefanovićem); Rafal u nebo (V. Bjenjaš, 1958); Prekobrojna (B. Bauer, 1962, koscenarist s redateljem i K. Golikom); Nikoletina Bursać (B. Bauer, 1964, koscenarist s redateljem i K. Golikom); Gorki deo reke (J. Živanović, 1965); Sretni umiru dvaput (G. Šipovac, 1966); Četvrti suputnik (B. Bauer, 1967, koscenarist s redateljem i S. Goldsteinom); Sunce tuđeg neba (M. Kosovac, 1968, koscenarist sa A. Diklićem); I Bog stvori kafansku pevačicu (J. Živanović, 1972, koscenarist s redateljem i D. Perkovićem).

Mo. I.


Citiranje:
JOVANOVIĆ, Bogdan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2502>.

kratice i simboli