LZMK

Filmska enciklopedija

JOSEPHSON, Erland Filmska traka traži dalje ...

JOSEPHSON, Erland, šved. filmski, kazališni i tv-glumac i redatelj te film. scenarist (Stockholm, 1923). Glumu uči na školi pri Kraljevskome dramskom kazalištu u Stockholmu. Karijeru otpočinje u kazalištu 1945; od 1956. član je Kraljevskoga dramskog kazališta, a 1966—75. i njegov direktor (na tom položaju nasljeđuje I. Bergmana). Na filmu od 1946 (Kiši na našu ljubav I. Bergmana, kada počinje njegova gotovo tridesetgodišnja film. suradnja s tim redateljem). Bljedoput, mekušnih crta lica, naizgled slabašan, glumi uglavnom nesigurne, rezignirane ili bezosjećajne likove — najčešće supruge u filmovima suvremene tematike. Takvom ulogom — supruga koji ostavlja ženu, da bi tek pri ponovnom susretu s njom otkrio ljubav — u tv-seriji i filmu Prizori iz bračnog života (1974) I. Bergmana stječe i međunar. popularnost. Otada češće nastupa i u inozemstvu, osobito u Italiji; od tih se uloga posebno ističu one Nitzschea u filmu S onu stranu dobra i zla (1977) L. Cavani te homoseksualca u za Oscara nominiranom filmu Zaboraviti Veneciju (1979) F. Brusatija. Manje uloge glumio je i u nekoliko filmova jugosl. redatelja (npr. Samo jednom se ljubi, 1981, R. Grlića, Sezona mira u Parizu, 1981, P. Golubovića, Variola vera, 1982, G. Markovića i dr.). Do 1984. nastupio je u više od 30 filmova. Režirao je filmove Jedan plus jedan (En och en, 1977, suredatelj sa I. Thulin i S. Nykvistom) i Marmeladna pobuna (Marmeladupproret, 1979), u kojima je i glumio, oba na temu odnosa među spolovima.

Ostale važnije uloge: Eva (G. Molander, 1948); Veselje (I. Bergman, 1950); Ulaz na scenu (B. Ekerot, 1956); Lice (I. Bergman, 1958); Na pragu života (I. Bergman, 1958); Đavolovo oko (I. Bergman, 1959); Vrt užitaka (A. Kiellin, 1961, i koscenarist sa I. Bergmanom); O svim tim ženama (I. Bergman, 1964, i koscenarist s redateljem); Vučje doba (I. Bergman, 1968); Djevojke (M. Zetterling, 1968); Strast (I. Bergman, 1969); Krici i šaputanja (I. Bergman, 1972); Licem u lice (I. Bergman, 1976); Istraga pod strahom (D. Damiani, 1976); Jesenja sonata (I. Bergman, 1978); Mister Montenegro (D. Makavejev, 1981); Fanny i Alexander (I. Bergman, 1982); Nostalgija (A. A. Tarkovski, 1983); Kuća sa žutim tepihom (C. Lizzani, 1983); Belladonna (P. Keglevic, 1983); Nakon probe (I. Bergman, 1984).

Mi. Šr.


Citiranje:
JOSEPHSON, Erland. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2499>.

kratice i simboli