LZMK

Filmska enciklopedija

JONES, Buck Filmska traka traži dalje ...

JONES, Buck (pr. ime Charles Frederick Gebhart), am. glumac (Vincennes, Indiana, 12. XI 1889 — Boston, Massachusetts, 30. XI 1942). U djetinjstvu seli s obitelji u Oklahomu, postaje izvrstan jahač i radi kao kauboj. Sa 17 godina stupa u am. konjicu i bori se u Meksiku i na Filipinima. Od 1913. nastupa u cirkusu i predstavama Wild West Showa. Film. karijeru započinje 1917. kao statist i kaskader u kompaniji Universal. Nakon nastupa u nizu kratkometr. filmova sa F. Farnumom, pojavljuje se od 1919. u gl. ulogama filmova kompanije Fox. Poslije gl. uloge u Foxovom vesternu Posljednji protivnik (1920) Ch. Swickarda, J. postaje najpopularnijim am. vestern-glumcem (uz T. Mixa), mada je najčešće nastupao u filmovima manjih kompanija. S uspjehom je nastupao i u filmovima J. Forda (npr. Pravi drugari, 1920), dokazujući se i izvan vesterna. Dvadesetih i 30-ih godina igrao je u brojnim, vrlo popularnim vesternima, snimajući prosječno po 8 filmova godišnje. Njegov stil bio je donekle kompromis između napadne kićenosti i spektakularnosti T. Mixa i mrkog realizma W. S. Harta. Od 1941. počinje nastupati u vestern-seriji Surovi jahači tvrtke Monogram. Posljednji flm koji je snimio bio je Zora na velikom razvođu (1942) H. Brethertona. Poginuo je na turneji organiziranoj zbog prodaje ratnih obveznica, u požaru koji je zahvatio jedan bostonski noćni klub. Nastupio je u blizu 200 filmova, od toga 126 cjelovečernjih vesterna, i u oko 10 serijala; povremeno se bavio i film. režijom.

Ni. Š.


Citiranje:
JONES, Buck. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2492>.

kratice i simboli