LZMK

Filmska enciklopedija

JOANNON, Léo Filmska traka traži dalje ...

JOANNON, Léo, franc. redatelj i glumac (Aix-en-Provence, 21. VIII 1904 — Pariz, 28. III 1969). Nakon studija prava i usputnoga knjiž. djelovanja prihvatio se raznovrsnih film. poslova u kompanijama Gaumont i Ciné-Romans; bio je asistent G. W. Pabsta, A. Genine i C. Gallonea. Prvi su mu samostalni radovi polupornografske komerc. operete i vodvilji s poč. 30-ih godina. Veću pozornost privlači filmom Imate li što za prijaviti? (Vous n'avez rien a déclarer?, 1937), sa P. Brasseurom i Raimuom u gl. ulogama. Za II svj. rata snimio je više rutinski realiziranih filmova, od kojih provocira Bijeli kamion (Le camion blanc, 1942), idiličan prikaz života Româ u doba kad ih nacisti već masovno šalju u koncentracione logore. Prema istinitom događaju iz života glumice E. Feuillère snimio je uspjelu komediju Lukrecija (Lucrèce, 1943). Zbog aktivnosti u doba okupacije režirati nastavlja tek 1949; tako 1950. snima posljednji film u kojem zajedno nastupaju S. Laurel i O. Hardy (Atol K — Atoll K). Njegovi poratni filmovi samo potvrđuju one ocjene kritičara, po kojima J. najviše postiže onda kada bez suvišnih ambicija snima korektne komerc. filmove. Često je glumio u svojim filmovima, a veću ulogu odigrao je u Aristokratima (1955) D. de La Patellièrea.

Ostali važniji filmovi: Iseljenica (L'émigrante, 1938); Hirovi (Caprices, 1941); Raskršće izgubljene djece (Le carrefour des enfants perdus, 1944); Raspop (Le défroqué, 1953); Tajna sestre Angele (Le secret de soeur Angèle, 1955); Čovjek sa zlatnim ključevima (L'homme aux clefs d'or, 1956); Pustinja Pigallea (Le désert de Pigalle, 1958); Snaga bezumnoga (Fort de fou, 1962).

Pe. K.


Citiranje:
JOANNON, Léo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2477>.

kratice i simboli