LZMK

Filmska enciklopedija

JERIČEVIĆ, Dušan Filmska traka traži dalje ...

JERIČEVIĆ, Dušan, scenograf (Dubrovnik, 27. V 1923). Završio arhitekturu na sveučilištu u Zagrebu. Radi u kazalištu i, osobito, na televiziji (u brojnim tv-serijama). Na filmu od 1951, isprva kao film. arhitekt. Izradio je više od 25 scenografija za jugosl. filmove, debitiravši u Vlaku bez voznog reda (1959) V. Bulajića. Za svoju drugu film. scenografiju, u Ratu (1960) V. Bulajića, nagrađen je na festivalu u Puli. Istaknuo se još i scenografijama filmova Kozara (V. Bulajić, 1962), Službeni položaj (F. Hadžić, 1964), Bitka na Neretvi (V. Bulajić, 1969), Kronika jednog zločina (L. Zafranović, 1973), Mećava (A. Vrdoljak, 1977) i Akcija Stadion (D. Vukotić, 1977). Radi i u koprodukcijama.

Ostali važniji filmovi: Ljubav i moda (Lj. Radičević, 1960); Uzavreli grad (V. Bulajić, 1961); Zlatna praćka (R.-L. Đukić, 1967); Živjeti od ljubavi (K. Golik, 1973); Posljednji podvig diverzanta Oblaka (V. Mimica, 1978); Novinar (F. Hadžić, 1979); Povratak (A. Vrdoljak, 1979); Mala pljačka vlaka (D. Šorak, 1984).

Mi. Bog.


Citiranje:
JERIČEVIĆ, Dušan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2471>.

kratice i simboli