LZMK

Filmska enciklopedija

JAUBERT, Maurice Filmska traka traži dalje ...

JAUBERT, Maurice, franc. skladatelj i dirigent (Nica, 3. I 1900 — Azerailles-sur-Moselle, 19. VI 1940). Studirao isprva pravo, potom glazbu na konzervatoriju u Nici. Najprije je obavljao odvjetničku djelatnost, zatim se posvetio glazbi. Od 1930. do 1935. bio je direktor muz. odjela film. poduzeća Pathé-Nathan. Uz to, skladao je simfonijska i komorna djela, više baleta, operu, vokalnu liriku i dr., a nastupao je i kao dirigent. Najviše se ipak bavio filmom, stekavši reputaciju najprije uspjelom popratnom glazbom za nekoliko poluapstraktnih znanstvenih filmova J. Painlevéa (npr. Hobotnica, 1928; Morski ježevi, 1928). U razdoblju između 1930. i 1940. skladao je glazbu za mnoge antologijske filmove franc. kinematografije. Surađivao je sa P. Prévertom, J. Vigoom, R. Clairom, J. Duvivierom i, osobito, sa M. Carnéom te je svoje partiture majstorski uskladio s poetskim realizmom njegovih filmova. Očitovao je poseban smisao za dočaravanje određenog ugođaja ili čitave atmosfere filma pomoću karakterističnih motiva, obojenih najčešće romantičarskom sjetom. Poznati Valse triste, glavni muz. motiv filma Pozivnica za ples (J. Duvivier, 1937) donio mu je svjetsku slavu. Napisao je glazbu za više od 40 filmova. Ubijen je na fronti poč. II svj. rata.

Ostali važniji filmovi: Stvar je svršena (P. Prévert, 1932); 14. juli (R. Clair, 1932); Nula iz vladanja (J. Vigo, 1933); Iluzije Pariza (F. Ozep, 1933); Atalanta (J. Vigo, 1934); Posljednji milijarder (R. Clair, 1934); Mayerling (A. Litvak, 1936); Smiješna drama (M. Carné, 1937); Hotel Sjever (M. Carné, 1938); Obala u magli (M. Carné, 1938); Nadmorska visina 3200 (J. Bénoît-Lévy, 1939); Kraj dana (J. Duvivier, 1939); Dan se rađa (M. Carné, 1939).

Ni. Š.


Citiranje:
JAUBERT, Maurice. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 13.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2463>.

kratice i simboli