LZMK

Filmska enciklopedija

JAĆOSKI, Fidan Filmska traka traži dalje ...

JAĆOSKI, Fidan, film. publicist (Skoplje, 21. IX 1959). Diplomiravši (1982) na Fakultetu za žurnalistiku u Skoplju, novinar Televizije Skoplje. Pisanjem o filmu bavi se već od 1979, a posebno se ističe suradnjom u »Novoj Makedoniji«. U svojim tekstovima iskazuje zanimanje za komparativnu analizu medijâ, sociologiju mas-medijâ, odnos politike i sredstava komuniciranja i sl.

G. Va.


Citiranje:
JAĆOSKI, Fidan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2422>.

kratice i simboli