LZMK

Filmska enciklopedija

IVERNEL, Daniel Filmska traka traži dalje ...

IVERNEL, Daniel, franc. filmski i kazališni glumac (Versailles, 3. VI 1920). Studira glumu na pariškom konzervatoriju, a zatim postaje stalnim članom Comédie-Française. Na filmu debitira 1948, igrajući isprva male uloge. Prvu značajniju ostvaruje 1950. u filmu Pod nebom Pariza J. Duviviera, tumačeći lik natprosječno nadarenog studenta medicine koji se riskantnom operacijom dokazuje kao vrhunski kirurg. Visok, oštrih crta lica te besprijekorne dikcije, nastupio je u velikom broju filmova, iako uglavnom u ulogama »drugog plana«, pa od poč. 70-ih godina, igrajući i dalje na filmu, najčešće nastupa u kazalištu (pariški Vieux-Colombier i Théâtre National Populaire).

Ostale važnije uloge: Svečanost za Henriettu (J. Duvivier, 1952); Marie-Octobre (J. Duvivier, 1959); Nedjelje u gradu Avrayu (S. Bourguignon, 1962); Dnevnik sobarice (L. Buñuel, 1963); Pariz u kolovozu (P. Granier-Deferre, (1966); Borsalino (J. Deray, 1969); Bio jednom jedan pajkan (G. Lautner, 1971); Doktor Popaul (C. Chabrol, 1972); Atentat (Y. Boisset, 1972).

Da. Mć.


Citiranje:
IVERNEL, Daniel. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2407>.

kratice i simboli