LZMK

Filmska enciklopedija

IVATOVIĆ, Branko Filmska traka traži dalje ...

IVATOVIĆ, Branko, filmski i tv-snimatelj (Novi Sad, 12. VIII 1926). U jugosl. kinematografiji neprekidno djeluje od 1947. Surađujući s najpoznatijim jugosl. redateljima (najčešće sa Z. Mitrovićem), najviše radeći za producente iz Beograda, Zagreba i Novog Sada, snimio je više od 50 kratkometražnih i oko 30 igr. filmova. Često je bio snimatelj i u koprodukcijama (npr. Blago u Srebrnom jezeru, 1963, H. Reinla). Snimio je nekoliko tv-serija i brojne dr. tv-emisije, najčešće za Televiziju Novi Sad.

Ostali važniji filmovi: Rafal u nebo (V. Bjenjaš, 1958); Signali nad gradom (Ž. Mitrović, 1960); Kapetan Leši (Ž. Mitrović, 1960); Sreća dolazi u 10 (N. Tanhofer, 1961); Leto je krivo za sve (P. Đordević, 1961); Sjenka slave (V. Bjenjaš, 1962); Da li je umro dobar čovjek? (F. Hadžić, 1962); Desant na Drvar (F. Hadžić, 1963); Kako su se voleli Romeo i Julija (J. Živanović, 1966); Nož (Ž. Mitrović, 1967); Vuk s Prokletija (M. Stamenković, 1968); Brat doktora Homera (Ž. Mitrović, 1968); Operacija Beograd (Ž. Mitrović, 1968); Prvi splitski odred (V. Berčić, 1972); Kičma (V. Gilić, 1975); Čovjek koga treba ubiti (V. Bulajić, 1979); Dani od snova (V. Gilić, 1980); Banović Strahinja (V. Mimica, 1981).

Br. Mil.


Citiranje:
IVATOVIĆ, Branko. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2405>.

kratice i simboli