LZMK

Filmska enciklopedija

INTERNEGATIV Filmska traka traži dalje ...

INTERNEGATIV, vrsta film. vrpce koja služi za izradbu 16mm i 35mm komerc. kolor-kopija. Pri snimanju nastavnih, reklamnih, industrijskih i dr. filmova često se, radi niže cijene, pokretljivosti opreme za snimanje itd., kao original primjenjuje 16mm kolor-vrpca za preokretni postupak. Ukoliko se ovaj tip originala želi umnažati kao 16mm ili 35mm kolor-kopije, onda se prethodno mora izraditi internegativ. Kao internegativ služi specijalna višeslojna vrpca sa 3 emulzijska sloja i obojenim stvaraocima bojâ koji služe kao automatske maske. Na taj je način omogućena kvalitetna reprodukcija boja originala.

Z. T. S.


Citiranje:
INTERNEGATIV. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2373>.

kratice i simboli