LZMK

Filmska enciklopedija

INTERMEDIATE-MATERIJALI Filmska traka traži dalje ...

INTERMEDIATE-MATERIJALI, vrsta film. vrpce; služi za izradbu kolor-intermediate-pozitiva (kolor-dubl-pozitiva) i kolor-intermediate-negativa (kolor-dubl-negativa). Za njihovu izradbu koristi se isti tip film. vrpce; to je višeslojni film s ugrađenim automatskim maskama. Obrađuje se u otopinama za obradbu kolor-negativa.

Kolor-dubl-negativ može se dobiti i izravno s originalnog kolor-negativa na kolor-intermediate-reversal (preokretnom) filmu. Ovaj tip intermediate-filma je također višeslojni film s ugrađenim »stvaraocima« bojâ i automatskim maskama. Obrađuje se po preokretnom postupku za kolor. Pri izradbi kolor-dubl-pozitiva i kolor-dubl-negativa na intermediate-materijalima moraju se održavati takvi uvjeti koji će omogućiti da kolor-dubl-negativ ima približno istu gradaciju kao i originalni kolor-negativ.

Z. T. S.


Citiranje:
INTERMEDIATE-MATERIJALI. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2371>.

kratice i simboli