LZMK

Filmska enciklopedija

INSTITUT ZA FILM Filmska traka traži dalje ...

INSTITUT ZA FILM, ustanova u Beogradu, nastala iz Centra za stručno obrazovanje filmskih kadrova koji je 1960. osnovalo bivše Udruženje filmskih proizvođača Jugoslavije radi dopunskog školovanja postojećega film. kadra odgojenog na praksi snimanja (filmova). Taj se Centar 1963. spaja s Centrom za stručno obrazovanje kadrova reproduktivne kinematografije SFRJ, te djelatnost proširuje i na školovanje kinematografskih radnika. Kada se osnivanjem mnogih film. škola te akademija taj oblik školovanja pokazao suvišnim, Savez filmskih radnika Jugoslavije preuzima Centar, mijenja mu i proširuje zadatke, pretvarajući ga u Institut za film. Definitivnu organizacijsku formu i profil Institut dobiva 1969, kada prava osnivača preuzima Udruženje filmskih radnika SR Srbije. Zadaci su Instituta da istražuje i znanstveno proučava pitanja unapređivanja kinematografske djelatnosti, povezujući je s potrebama prakse, da organizira i provodi specijalizirano obrazovanje kadrova i u tu svrhu snima i prikazuje filmove, da širi film. kulturu putem simpozijâ, seminarâ i predavanjâ te da izdaje stručna djela i publikacije. Od 1969. Institut izrađuje i objavljuje kapitalni filmografski godišnjak Kinematografija u SR Srbiji (od 1976. i šire), u kojem se nalaze svi filmografski podaci o filmovima proizvedenim u nas, te uvezenim i prikazivanim filmovima, o film. manifestacijama u nas i u svijetu (onima na kojima je jugosl. kinematografija sudjelovala), bibliografija objavljenih knjiga o filmu i sadržaji film. časopisa publiciranih u toku godine. Institut izdaje i teorijski časopis »Filmske sveske« te 3 kolekcije knjiga: Umetnost ekrana, djela o film. estetici; Pogledi i traganja, o film. umjetnosti općenito; Istorija filma. Djelatnost Instituta financira Republička zajednica kulture SR Srbije.

V. Pog.


Citiranje:
INSTITUT ZA FILM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2367>.

kratice i simboli