LZMK

Filmska enciklopedija

HUBERT, Roger Filmska traka traži dalje ...

HUBERT, Roger, franc. snimatelj (Montreuil-sous-Bois, 30. III 1903 — Pariz, 28. XI 1964). Na filmu od 1923. kao asistent snimatelja (npr. u Crvenoj krčmi, 1923, J. Epsteina, od kojeg je puno naučio o ulozi vizualnog u filmu). Vrlo brzo postaje vodećim snimateljem franc. poetskog realizma; surađujući sa A. Ganceom, J. Feyderom, M. Carnéom i dr. značajnim franc. redateljima, znao je uvijek prilagoditi svoj stil njihovim individualnim preokupacijama. Posjeduje izrazit osjećaj za stvaranje atmosfere; u spektakularnom Napoleonu (1927) A. Gancea, u kojem je jedan od snimatelja, ostvaruje lirske, poetične kadrove, dok u Pansionu Mimoza (1935) J. Feydera dokumentarističkom preciznošću stvara realist. prizore. Ekspresionistički tretman kadra opaža se u filmovima Noćni posjetioci (1942), u kojem je fotografija inspirirana srednjovj. minijaturama, i Djeca raja (1944) M. Carnéa. Fotogr. impresionizam, pak, prisutan je u djelu Vječno vraćanje (1943) J. Delannoya, dok su Ljubavnici s rijeke (1951) M. Pagliera snimljeni u oporome dokumentarističkom stilu, kome je u svom poratnom opusu prvenstveno težio.

U svom radu H. je, kao prvi u franc. kinematografiji, koristio više novih teh. izuma, tako poliviziju, kolor-postupak Keller-Dorian, 70-mm film i cinemascope.

Ostali važniji filmovi: Kraj svijeta (A. Gance, 1930); Kuja (J. Renoir, 1931); Mater dolorosa (A. Gance, 1932); Roman o jednom siromašnom mladiću (A. Gance, 1934); Vrtlog (E. Gréville, 1934); Lukrecija Borgia (A. Gance, 1935); Božanstvena (M. Ophüls, 1935); Jenny (M. Carné, 1936); Čovjek dana (J. Duvivier, 1936); Optužujem! (A. Gance, 1937); Zakon Sjevera (J. Feyder, 1939); Volpone (M. Tourneur, 1940); Priča smijeha (M. L'Herbier, 1941); Dio sjene (J. Delannoy, 1945); Martin Roumagnac (G. Lacombe, 1946); Mlada luda (Y. Allégret, 1952); Svečanost za Henriettu (J. Duvivier, 1952); Thérèse Raquin (M. Carné, 1953); Zrak Pariza (M. Carné, 1954); Čovjek u kišnom ogrtaču (J. Duvivier, 1956); Thérèse Étienne (D. de La Patellière, 1958); Žena i njezina igračka (J. Duvivier, 1959); Krez (J. Giono, 1960).

K. Mik.


Citiranje:
HUBERT, Roger. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2307>.

kratice i simboli