LZMK

Filmska enciklopedija

HAYASHI, Hikaru Filmska traka traži dalje ...

HAYASHI, Hikaru, jap. skladatelj (Tokio, 22. X 1931). Učenik T. Ikenouchija i H. Otake. Član Japanskog društva za novu muziku i pripadnik tzv. Yagi-skupine. Osobito su zapažene njegove partiture za filmove K. Shinda i N. Oshime.

Važniji filmovi: Goli otok (K. Shindo, 1961); Čovjek (K. Shindo, 1962); Onibaba (K. Shindo, 1964); Osvajanje (K. Shindo, 1965); Izgubljeni spol (K. Shindo, 1966); Nevjesta s Andâ (S. Hani, 1955); Nasilje usred dana (N. Oshima, 1966); Ninja (N. Oshima, 1966); Razvratne japanske pjesme (N. Oshima, 1967); Vješanje (N. Oshima, 1968); Kuroneko (K. Shindo, 1968); Mali dječak (N. Oshima, 1969); Živi danas (K. Shindo, 1970).

Ni. Š.


Citiranje:
HAYASHI, Hikaru. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2180>.

kratice i simboli