LZMK

Filmska enciklopedija

HAUER, Rutger Filmska traka traži dalje ...

HAUER, Rutger, niz. glumac (Amsterdam, 23. I 1944). S kaz. iskustvom, od kraja 70-ih godina nastupa u »anonimnim« niz. filmovima, pa i u njem. erotskima (soft-core). Popularnost, donekle i izvan domovine, postiže komerc. ljubavnim filmom Tursko voće (1972) P. Verhoevena, svog »protektora«. Slijedi suradnja i s dr. vodećim niz. sineastima (npr. Max Havelaar, 1976, F. Rademakersa), a nakon uspjeha ratnog filma Vojnik Nizozemske/Borba na život i smrt (1979) P. Verhoevena i učestaliji pozivi iz inozemstva, što napokon rezultira hollywoodskom karijerom. Jedini Nizozemac — međunar. zvijezda, gotovo albinski plavokos, dječačka izraza lica, ali agresivne muškosti, najpodobniji je za ulogu u tipu → stranca (odn. osoba koje se očito razlikuju od datog okoliša) u žanrovskim filmovima (i onima »nove mitologije«): npr. kao tragični, na eksterminaciju osuđeni replikant u Istrebljivaču (R. Scott, 1982), te kao čovjek čiji je jedini identitet ubijanje u Auto- stoperu (R. Harmon, 1986). Glumi i na televiziji.

Ostale važnije uloge: Keetje Tippel (P. Verhoeven, 1975); Ljubav na motoru (P. Verhoeven, 1980); Eureka (N. Roeg, 1982); Ostermanov vikend (S. Peckinpah, 1983); Žena-soko (R. Donner, 1985); Krv i meso (P. Verhoeven, 1985); Legenda o svetom pijancu (E. Olmi, 1988); Up to Date (L. Wertmüller, 1989); Slijepa srdžba (Ph. Noyce, 1990).

An. Pet.


Citiranje:
HAUER, Rutger. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2171>.

kratice i simboli