LZMK

Filmska enciklopedija

HASSE, O. E. Filmska traka traži dalje ...

HASSE, O. E. (puno ime Otto Eduard Hasse), njem. filmski i kazališni glumac (Posen, danas Poznań, Poljska, 11. VII 1903 — Zapadni Berlin, 12. IX 1978). Isprva studira pravo u Berlinu, da bi ubrzo prešao u glum. školu pri Deutsches Theateru M. Reinhardta. U tom kazalištu i započinje karijeru, a potom nastupa u Breslauu (danas Wrocław, Poljska) i Münchenu; nakon II svj. rata vraća se u Berlin, postavši jednim od vodećih kaz. glumaca — osobito nakon naslovne uloge u Đavoljem generalu C. Zuckmayera. Na filmu još od 1936, ističe se tek 1951. u Odluci pred zoru A. Litvaka, gdje ga zapaža A. Hitchcock i povjerava mu ulogu ubojice-vjerskog fanatika u filmu Ispovjedam se (1953); to je njegovo svakako najbolje ostvarenje na filmu. Otada — onizak, zdepast i ćelav, »svetačkog« lica koje prikriva zao karakter — gradi karijeru karakternog glumca (najčešće u ulogama negativaca), vrlo često i u franc. i am. filmovima. Nastupio je u blizu 40 filmova. Objavio je Nepotpune memoare (Unvollendete Memoiren, München 1979).

Ostale važnije uloge: Iluzija (V. Tourjansky, 1941); Rembrandt (H. Steinhoff, 1942); Berlinska balada (R. A. Stemmle, 1948); Zračni most (G. Seaton, 1949); Epilog — tajna Orpida (H. Käutner, 1950); 08/15 (P. May, 1954); 08/15 u domovini (P. May, 1955); Avanture Arsènea Lupina (J. Becker, 1956); Zna li se ikad? (R. Vadim, 1957); Špijuni (H.-G. Clouzot, 1957); Zarobljeni kaplar (J. Renoir, 1962); Porok i vrlina (R. Vadim, 1962); Lulu (R. Thiele, 1962); Tri sobe na Manhattanu (M. Carné, 1965); Opsadno stanje (Costa-Gavras, 1973).

Mi. Šr.


Citiranje:
HASSE, O. E.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2165>.

kratice i simboli