LZMK

Filmska enciklopedija

HARRIS, Julie Filmska traka traži dalje ...

HARRIS, Julie (pr. ime Julia Ann Harris), am. filmska, kazališna i tv-glumica (Grosse Pointe, Michigan, 2. XII 1927). Pohađa više glum. škola, među ostalim i onu u okviru sveučilišta Yale. Karijeru otpočinje 1945. u kazalištu. Nakon uspješno ostvarene gl. uloge mladenke u broadwayskoj postavi drame Sudionik na svadbi C. McCullers, na filmu debitira istom ulogom u istoimenom djelu F. Zinnemanna iz 1953. Pjegava, prilično neugledna, najveći film. uspjeh polučuje u znamenitom filmu Istočno od raja (1955) E. Kazana, kao partnerica J. Deana, ulogom bojažljive i osjećajne djevojke koja voli dvojicu braće, da bi se konačno opredijelila za nesređenijega, vjerujući da mu je potrebnija. Premda nadarena i glumački svestrana, na filmu nije dovoljno iskorištena, s izuzetkom uloge zanemarivane i histerične oficirske supruge na granici ludila, u Odsjajima u zlatnom oku (1967) J. Hustona. Do 1984. snimila je petnaestak filmova. Znatno bogatiju karijeru ostvarila je na televizji (više nagrada Emmy), dok je na Broadwayu nerijetko sudjelovala u vrhunskim predstavama (npr. Macbeth 1947, Hamlet 1964, Tramvaj zvan čežnja 1967) i nagrađivana je nagradom Tony.

Ostale važnije uloge: Ja sam kamera (H. Cornelius, 1955); Krvave pare (R. Nelson, 1962); Začaranost (R. Wise, 1963); Pokretna meta (J. Smight, 1966); Sada si velik momak (F. F. Coppola, 1967); Putovanje prokletih (S. Rosenberg, 1976); Stakleno zvono (L. Peerce, 1979).

D. Mov.


Citiranje:
HARRIS, Julie. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2150>.

kratice i simboli