LZMK

Filmska enciklopedija

HALLDOFF, Jan Filmska traka traži dalje ...

HALLDOFF, Jan, šved. redatelj i scenarist (Stockholm, 1939). Isprva film. fotograf. Na filmu od 1964. kao asistent V. Sjömana i redatelj dokum. filmova. Na igr. filmu debitira 1965, a svojim je djelima uvijek i (ko)scenarist. Režira filmove društvenokritičke tematike; odlikuje ih režijska askeza karakteristična za mnoge mlađe šved. redatelje te određena lik. i zv. »nervoza«, posve u skladu s njegovim junacima koji se ne snalaze u životu. Karakterističan je njegov i međunarodno najuspjeliji film Ola i Julija (Ola & Julia, 1967), osuvremenjena verzija Shakespeareova Romea i Julije, o neuspjeloj ljubavi popularnog pjevača i glumice putujuće kaz. trupe. Sedamdesetih i 80-ih godina radi uglavnom za televiziju.

Ostali važniji filmovi: Mit (Myten, 1965); Živi kako ti se sviđa (Livet är stenkul, 1967); Koridor (Korridoren, 1968); San o slobodi (En dröm om frihet, 1969); Pasji dani (Rötmand, 1971); Posljednja avantura (Det sista aventyret, 1974); Chez nous (1978); Lažno (Klippet, 1982).

Mi. Šr.


Citiranje:
HALLDOFF, Jan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2118>.

kratice i simboli