LZMK

Filmska enciklopedija

HAESAERTS, Paul Filmska traka traži dalje ...

HAESAERTS, Paul, belg. redatelj (Boom, 15. II 1901 — Bruxelles, početkom 1974). Flamanac; filmove, međutim, snima uglavnom na francuskom. Svršio Umjetničku akademiju u Leuwenu; bavio se slikarstvom i arhitekturom, autor je brojnih članaka o umjetnosti. U filmu je vidio posebnu mogućnost proučavanja umj. djela i sredstvo širenja kulture uopće; bio je uvjeren da film kudikamo bolje registrira nego ljudsko oko i da je potrebno samo izabrati elemente koji najbolje otkrivaju prirodu djela i prirodu umjetnikove emocije. Već svojim prvim filmom o umjetnosti (Rubens, 1947) postigao je međunar. uspjeh i dobio brojne nagrade na film. festivalima. Sljedećim filmovima Posjet Picassu (Visite à Picasso, 1949) i Od Renoira do Picassa (De Renoir à Picasso, 1949) postao je poznat kao autor izuzetnog talenta za teme o umjetnosti. To potvrđuje i mnogim dr. filmovima: Maske i lica Jamesa Ensora (Masques et visages de James Ensor, 1949); Zlatno stoljeće (Un siècle d'or, 1953); Émile Verhaeren, flandrijski i svjetski pjesnik (Émile Verhaeren, poète de la Flandre et du monde, 1954); Antoine Wiertz, genij, gordost, ludost (Antoine Wiertz, génie, orgueil, folie, 1954); Regina Coeli (1955); Humanizam, pobjeda duha (L'humanisme, victoire d'esprit, 1956); Pod crnom maskom (Sous le masque noir, 1958); Arhitektura, umjetnost prostora (Architecture, art d'espace, 1960). Bogato dokumentirano djelo, dramatski i poetski dočarana materija, nadahnuta kritičnost, izrazit dar efikasnog prenošenja vlastitih shvaćanja, glavne su osobine ovog stvaraoca filmova o umjetnosti i o umjetnicima.

Ostali filmovi: Četiri belgijska slikara dok rade (Quatre peintres belges au travail, 1951); Umjetnici iz Antwerpena (Les artistes anversois, 1955); Red i ljepota ostvareni urbanizmom (Ordre et beauté par l'urbanisme, 1957); Bruxelles, sastanak nacijâ (Bruxelles, rendez-vous des nations, 1958).

R. Sr.


Citiranje:
HAESAERTS, Paul. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2109>.

kratice i simboli