LZMK

Filmska enciklopedija

HADŽISMAJLOVIĆ, Vefik Filmska traka traži dalje ...

HADŽISMAJLOVIĆ, Vefik, redatelj (Sarajevo, 25. IX 1929). Diplomirao povijest umjetnosti u Beogradu i potom se bavio lik. i film. kritikom. Od 1961. posvećuje se režiji kratkometr. filmova — isprva animiranih (lut. film Izlog, 1962, i crtani Nokturno, 1964), a kasnije dokumentarnih i igranih. Kao jedan od protagonista tzv. sarajevske škole dokumentarnog filma zaokupljen je isključivo suvremenim motivima, koje škrtim poetskim jezikom pretače u film. zapise i oglede. U opusu od dvadesetak dokum. filmova diferenciraju se 2 tematska kruga: o sudaru staroga i novoga (Ćuprije, 1965; Smjena, 1966; U kafani, 1969; Na objedu, 1972) i o djeci (Đaci pješaci, 1966; Neka druga ruka, 1967; Dvije polovine srca, 1970; Sanjari, 1971; Ugljari, 1973, nagrađen u Beogradu). U filmu Dva zakona (1969) — o djeci kojoj roditelji zabranjuju školovanje — ovi se motivi efektno spajaju. Za svoja dokumentarna ostvarenja više je puta nagrađivan.

Dječji svijet u središtu je njegovih ogledanja i na igr. filmu. God. 1974. realizira kratki igr. film Mećava, prema pripovijesti P. Kočića, a 1982. cjelovečernji igr. film Dvije polovine srca, prema vlastitom scenariju.

N. Sić.


Citiranje:
HADŽISMAJLOVIĆ, Vefik. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2108>.

kratice i simboli