LZMK

Filmska enciklopedija

GRČAR, Miša Filmska traka traži dalje ...

GRČAR, Miša, film. publicistica (Ljubljana, 20. IX 1935). Magistrirala s područja sociologije kulture. U Institutu za sociologiju u Ljubljani istražuje odnos gledalaca prema filmu. Samostalni radovi s područja filma: Tko su posjetioci šest slovenskih kinodvorana; Kvalitativne kritike mladih prema filmu (Vrednostne sodbe mladih do filma); Odnos mladih gledalaca prema prizoru nasilja u filmu. Film. kritike objavljuje u »Ekranu«, »Ljubljanskom dnevniku«, »Naših razgledih«, »Mladini«, na radiju i na televiziji. Dopisnik je pariške film. revije »Cinéma« i varšavskog »Filma«.

Mi. Bor.


Citiranje:
GRČAR, Miša. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 13.8.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2026>.

kratice i simboli