LZMK

Filmska enciklopedija

GOETZ, William Filmska traka traži dalje ...

GOETZ, William, am. producent (New York, 24. III 1903 — 1969). Prekinuvši studij na Pennsylvania Collegeu, poč. 20-tih godina radi pomoćne producentske poslove, da bi ga ubrzo zapazio L. B. Mayer i povjerio mu visok položaj u kompaniji MGM. Prelazi u Fox 1930, a 1933. postaje potpredsjednikom 20th Century-Foxa. Poč. 40-ih godina najbliži je suradnik D. Zanucka. God. 1954. osnovao je samostalnu kompaniju William Goetz Productions koja je pretežno surađivala s Columbijom. Jedan je od prvih hollywoodskih producenata kod kojih su i glumci sudjelovali u dobiti svojih filmova.

Važniji filmovi: Hladovina (R. Walsh, 1933); Kuća Rothschild (A. L. Werker, 1934); Cellinijeve afere (G. La Cava, 1934); Clive od Indije (R. Boleslawski 1935); Kardinal Richelieu (R. V. Lee, 1935); Jadnici (R. Boleslawski 1935); Zov divljine (W. A. Wellman, 1935); Sirotica iz Lowooda (R. Stevenson, 1944); Čovjek iz Laramieja (A. Mann, 1955); Jesensko lišće (R. Aldrich, 1956); Sayonara (J. Logan, 1957); Pukovnik i ja (P. Glenville, 1958); Došli su u Corduru (R. Rossen, 1959); Planinski put (Da. Mann, 1960); Pjesma bez kraja (Ch. Vidor, 1960); Plači od sreće (G. Marshall, 1961).

D. Mov.


Citiranje:
GOETZ, William. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1980>.

kratice i simboli