LZMK

Filmska enciklopedija

GILLIAM, Terry Filmska traka traži dalje ...

GILLIAM, Terry, britansko-am. redatelj i scenarist (Minneapolis, Minnesota, 22. X 1940). Karijeru otpočinje kao koscenarist i redatelj anim. sekvenci u tv-programima → Montyja Pythona. Kada se skupina okreće filmu, sa T. Jonesom korežira njihov 2. projekt Monty Python i Sveti Gral (Monty Python and the Holly Grail, 1974). Osamostalivši se poč. 80-ih godina, režira filmove fantastike Kradljivci vremena/Razbojnici za sva vremena (Time Bandits, 1981) i Brazil (1984), u kojima zadržava ponešto od duha Montyja Pythona, ali i eksplicitnije iskazuje soc. i polit. angažman. Njegova ambiciozna visokobudžetna ekranizacija Ludih zgoda baruna Münchhausena (The Adventures of Baron Munchhausen, 1988) jedan je od najvećih financ. fijaska te godine.

B. Vid.


Citiranje:
GILLIAM, Terry. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1951>.

kratice i simboli