LZMK

Filmska enciklopedija

GERBI, Antonello Filmska traka traži dalje ...

GERBI, Antonello, tal. kritičar i teoretičar filma. Inicijator croceovskog pristupa filmu u Italiji. Kao suradnik uglednog časopisa »Il Convegno«, suprotstavlja se vizionarskom i mističkom oduševljenju za film franc. teoretičara drugog i trećeg desetljeća XX st. te zastupa »najsuptilnije kriterije i najstrože kanone na jasno određenom planu Croceove estetike«, po kojoj ne postoje pojedinačne umjetnosti, umjetnost je jedna; ona se manifestira s pomoću intuicije pjesnika koji se služi različitim tehnikama, a film je jedna od njih. Stvaralac gradi umj. djelo, a ne prakticira određenu umjetnost kao granu djelatnosti; u tom smislu, može postojati umj. film, ali ne i film kao umjetnost; film pjesniku omogućuje da utvrdi određene dojmove i ostvari pojedine efekte, ali on sam po sebi ne stvara ljepotu, jer je ljepota djelo umjetnika koji je savršeno ovladao svojom tehnikom, a ne proizvod nekoga unaprijed danoga teh. oruđa (Teorije o filmu — Teorie sul cinema, 1926). U kasnijim radovima filma se dotiče tek povremeno.

Ostali važniji radovi: Uvođenje u ljepote filma (Iniziazioni alle delizie del cinema, 1926).

Du. S.


Citiranje:
GERBI, Antonello. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1927>.

kratice i simboli