LZMK

Filmska enciklopedija

GEORGIEVSKI, Ljubiša Filmska traka traži dalje ...

GEORGIEVSKI, Ljubiša, kaz. i film. redatelj (Bitola, 30. V 1937). Diplomirao režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Afirmirao se kao jedan od najuspješnijih kaz. redatelja u zemlji, gostujući u kazalištima širom SFRJ. Dobitnik je više rep. i sav. nagrada i priznanja, npr. Sterijine nagrade, Nagrade 11 oktomvri, nagrade za režiju na sarajevskom MES-u i dr.

Film. karijeru otpočinje kao suredatelj M. Stamenkovića u filmu Pod istim nebom (Pod isto nebo, 1964), akcionoj priči o borbi protiv balistâ u Makedoniji nakon kapitulacije Italije. Njegov prvi samostalno režirani film Planina gnjeva (Planina na gnevot, 1968), o dvojbi iskusnog revolucionara koji se u doba kolektivizacije našao »između dvije vatre« — seljaka koji iskorištavaju planinsko zemljište i društva koje ga treba za drvni kombinat, nagovijestio je autora neobuzdane vizualne maštovitosti; smjela kompozicijska rješenja, inspirirana ekspresionističkim uzorima, te smiona film. metaforika potisnuli su ponešto tok priče u drugi plan. Sličan uspjeh nije ponovio i narednim projektima, Republikom u plamenu (Republikata vo plamen, 1969), s pričom iz doba Kruševačke republike, i Cijenom grada (Cenata na gradot, 1970), tragičnom pričom o ljubavi njem. komandanta i mak. djevojke za II svj. rata. Nakon toga potpuno se posvećuje kazalištu, i nadalje s velikim uspjehom.

G. Va.


Citiranje:
GEORGIEVSKI, Ljubiša. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1923>.

kratice i simboli