LZMK

Filmska enciklopedija

GEMINI-SISTEM Filmska traka traži dalje ...

GEMINI-SISTEM, naziv za kombinaciju 16mm film. i tv-kamere. Kamere su spojene tako da se s pomoću istog objektiva snima identična slika na film. i video-vrpcu. Ovaj sistem posebice se koristio krajem 60-ih godina. G. olakšava montažu koja se jednostavnije i brže izvodi s pomoću video-tehnike na video-vrpci po kojoj se kasnije montira film. Sedamdesetih godina, kada se razvija tehnologija »prebacivanja« video-snimki na film, G. se koristi sve manje, premda ga neki sineasti (poput F. F. Coppole i V. Storara) i kasnije upotrebljavaju.

K. Mik.


Citiranje:
GEMINI-SISTEM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1915>.

kratice i simboli