LZMK

Filmska enciklopedija

FURLAN, Silvan Filmska traka traži dalje ...

FURLAN, Silvan, film. kritičar i publicist (Postojna, 4. IX 1953). Diplomirao (1981) svjetsku književnost i povijest umjetnosti u Ljubljani. Film. kritikom bavi se isprva u studentskom tisku, potom u dnevnim listovima, napokon u reviji »Ekran«, kojoj je od 1977. urednik, a od 1983. gl. urednik; otada »Ekran« izdaje knjiž. zbirku Imago. Zaposlen je u Slovenskem gledališkem in filmskem muzeju u Ljubljani, gdje je urednik knjiž. zbirke Slovenski film. Objavio je knjigu Roberto Rossellini (1984), surađivao u zbornicima Karel Grossmann, Montaža, U kraljevstvu filma, Filmska komedija i dr. Sa Z. Vrdlovcem je 1985. osnovao godišnje međunar. kolokvije film. kritike i teorije Kimpoteka u Ljubljani.

Lj. N.


Citiranje:
FURLAN, Silvan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1849>.

kratice i simboli