LZMK

Filmska enciklopedija

FÖLDES, Peter Filmska traka traži dalje ...

FÖLDES, Peter, slikar, animator i redatelj madž. podrijetla (1924 — Neuilly, 29. III 1977). Emigrira 1946. i prve crt. filmove realizira u Londonu: Animirana geneza (Animated Genesis, 1952) i Kratka vizija (A Short Vision, 1955) simboličke su sinteze u tehnici anim. slikarstva. God. 1956. odlazi u Pariz, godinama slika i putuje priređujući izložbe. Crt. filmovi Ptičji apetit (Appétit d'oiseau, 1964), Dječak pun budućnosti (Un garçon plein d'avenir, 1965), Brže (Plus vite, 1967) i Buđenje (Éveil, 1967) označavaju drugu, izrazito graf. fazu njegova anim. opusa. Od 1967. radi za National Film Board of Canada u Montrealu, upoznaje tehnologiju i mogućnosti kompjutorske animacije, te kibernetičkim pomagalima realizira anim. filmove Lica ženâ (Visages de femmes, 1969), Narcis-jeka (Narcissus-écho, 1971), Glad (La faim, 1974, nagrada u Cannesu) i dr. Režira dugometr. film Ja, ti, one (Je, tu, elles, 1971) u kojem kombinira igr. i anim. elemente.

R. Mun.


Citiranje:
FÖLDES, Peter. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1750>.

kratice i simboli