LZMK

Filmska enciklopedija

FIPRESCI Filmska traka traži dalje ...

FIPRESCI, akr. od franc. Fédération Internationale de la Presse Cinématographique (Međunarodna federacija filmskog novinstva), međunar. organizacija osnovana 6. VI 1930. u Bruxellesu radi unapređivanja i razvijanja aktivnosti nacionalnih društava koja se bave film. novinarstvom. Organizira i potpomaže studijske skupove film. publicistâ i kritičarâ. Na nekim međunar. filmskim festivalima (desetak svake godine) specijalni žiriji dodjeljuju Nagradu FIPRESCI. Član je Međunarodnog savjeta za film i televiziju. Članovi FIPRESCI-ja su nacionalne organizacije (jedna po zemlji) Egipta, Kanade, Izraela, Japana, Filipinâ, Austrije, Belgije, Bugarske, Francuske, Mađarske, Italije, Norveške, Poljske, Rumunjske, Vel. Britanije, Švedske, Švicarske, ČSSR-a, SSSR-a i Jugoslavije te pojedinci iz 10 dr. zemalja (sa svih kontinenata).

Z. Sud.


Citiranje:
FIPRESCI. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1721>.

kratice i simboli