LZMK

Filmska enciklopedija

ANSORGE, Ernest Filmska traka traži dalje ...

ANSORGE, Ernest, švic. sineast (Lausanne, 1925). Strojarski inženjer. God. 1957. realizira amaterski anim. film Pam i Pum (Pam et Poum), da bi se od 1958. potpuno posvetio filmu i osnovao vlastitu producentsku kuću, u kojoj režira zajedno sa suprugom Gisèle. Smatraju ga duhovnim ocem i prvakom poslijeratne švic. animacije. E. i G. Ansorge koriste pokrenutu lutku (Plesačica i prosjak — La danseuse et le mendiant, 1958; Legenda o đavoljem mostu — La lègende du pont du diable, 1960), kolaž (Vojnik Švejk — Le soldat Chweik, 1965; Tempus, 1970) i anim. pijesak (Gavrani — Les corbeaux, 1968; Fantasmatic, 1969; Mačak kameleon — Le chat caméléon, 1974; Anima, 1976, itd.). Osim toga, režiraju dokum. i tv-filmove, a 1973. i dugometražni igr. film Iz dana u dan (D'un jour à l'autre). — Kao savjetnik, A. je rukovodio snimanjem desetak anim. filmova s pacijentima Sveučilišne psihijatrijske klinike u Lausanni.

R. Mun.


Citiranje:
ANSORGE, Ernest. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 4.6.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=171>.

kratice i simboli