LZMK

Filmska enciklopedija

FILMOTEKA 16 Filmska traka traži dalje ...

FILMOTEKA 16, film. radna organizacija za unapređivanje i primjenu uskog filma iz Zagreba. Osnovana je 1963, a gl. djelatnost tada je bila distribucija filmova na 16mm vrpci (jer su se njome tada prestali baviti svi drugi jugosl. distributeri). Osim distribucije i prikazivanja 16mm filmova, F. proizvodi nastavne filmove na super 8mm vrpci, tzv., → element-filmove, zatim kratkometr., dokum. i anim. filmove, većinom za dokumentaciju i obrazovanje. Značajna je aktivnost Filmoteke 16 na području širenja film. kulture, npr. izdavanja filmološke literature domaćih autora u svojoj ediciji Teorija i praksa filma (do sada su izašla djela B. Belana, B. Dovnikovića, R. Munitića, A. Peterlića i N. Tanhofera) i organiziranja seminarâ za permanentno osposobljavanje nastavnikâ za primjenu filma u odgojno-obrazovnom procesu (Ljetna filmska škola).

D. Šva.


Citiranje:
FILMOTEKA 16. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1693>.

kratice i simboli