LZMK

Filmska enciklopedija

FILMOTEKA Filmska traka traži dalje ...

FILMOTEKA, sistematizirana zbirka filmova. Za razliku od → kinoteke koja je prvenstveno arhiv film. kulturne baštine, F. je ustanova posudbenog karaktera, čiji je cilj da unapređuje promet filmova, posebno na uskim formatima (16 i 8 mm). Može biti zatvorenog karaktera (osobna, pojedine ustanove: školska, tvornička, bolnička itd.) ili otvorena (javna). Filmovi se u filmotekama obrađuju kataloški, a najveći dio njih priprema vodiče, kataloge i periodične biltene koji su rezultat filmološke obrade i sistematizacije vlastitoga film. fonda, a služe kult. i poslovnoj popularizaciji korištenja filma izvan standardne komerc. kino-mreže. Mnoge filmoteke obavljaju popularizatorsku djelatnost širenja film. kulture u tijesnoj suradnji s obrazovnim ustanovama i filmskim i kino-klubovima. U mnogim zemljama mreža filmotekâ ravnomjerno je teritorijalno raspoređena i predstavlja značajan dio ukupne kinemat. infrastrukture. U SFRJ najveća i najpoznatija filmoteka je Filmoteka 16 u Zagrebu.

Z. Sud.


Citiranje:
FILMOTEKA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1691>.

kratice i simboli