LZMK

Filmska enciklopedija

FILMOGRAFSKO Filmska traka traži dalje ...

FILMOGRAFSKO, »sve što se može opaziti na sâmoj filmskoj vrpci«, kako kaže tvorac ovog termina É. Souriau. Na film. vrpci se nalaze 24 statična fotograma (sličice, kvadrati) na dužini koja odgovara jednoj sekundi projekcije, dok se zv. zapis manifestira kao neprekinuta »staza« što teče duž tih fotograma. Između filmografskoga i ekranskoga postoji jedna analogija: ekransko čine isti fenomeni koji sačinjavaju i filmografsko, samo što je u ekranskome pojedinačnost statičnih fotograma projicirana na ekran u obliku naizmjeničnih bljeskova 24 puta u sekundi. No ovo važi samo za vizualni aspekt filmografskoga, dok njegov auditivni činilac mijenja svoju prirodu prigodom prebacivanja u ekransko: svjetlosni zapis se preobražava u zv. valove. Filmografski fenomeni na očigledan način ilustriraju misao franc. teoretičara J. Epsteina po kojoj se pojave iz prirode koje su se našle pred film. kamerom (tzv. profilmsko), a koje su po sebi kontinuirane, transformiraju u vlastitu suprotnost, tj. u statično, čim se registriraju na film. vrpcu, da bi ih film. projektor ponovo preobrazio u suprotnu kategoriju, kontinuiranu sliku živog svijeta, kad ih projicira na ekran, a gledaočeva percepcija ih sjedini u neprekinut niz (tzv. filmofansko), što bi trebalo pokazati kako za »inteligenciju mehanizama« kamere i projektora zakonitosti stvarnog svijeta ne važe, jer te »inteligencije«, poznaju vlastite, drugačije zakonitosti koje i čovjeku nagovještavaju novu i rev. koncepciju svijeta.

Du. S.


Citiranje:
FILMOGRAFSKO. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1688>.

kratice i simboli