LZMK

Filmska enciklopedija

FILMOGRAF Filmska traka traži dalje ...

FILMOGRAF, jugosl. filmski časopis; izlazi (tromjesečno) u Beogradu od 1976, a urednici su mu Božidar Zečević i Predrag Golubović (glavni i odgovorni urednik). Izdaje ga Udruženje filmskih i televizijskih radnika SR Srbije, kojem se kasnije pridružuje i Udruženje filmskih glumaca SR Srbije, uz suradnju s Društvom filmskih radnika SR Hrvatske, Udruženjem filmskih radnika SAP Vojvodine, potpisnicima Samoupravnog sporazuma o izdavanju »Filmografa« (Avala film, Avala-pro film, Centar film, Dunav film, Inex film, Neoplanta film i Zvezda film) te Institutom za film u Beogradu. F. je značajan i jedinstven u SFRJ, jer — kao jedini — težište ne stavlja na estetičku problematiku filma, nego stručno i dokumentirano obrađuje pitanja rada i organizacije domaće kinematografije (proizvodnja, distribucija, prikazivalaštvo, te sve tzv. prateće filmske djelatnosti). Također, u časopisu se donose: iscrpni kalendar film. događajâ u zemlji i inozemstvu, izvještaji s domaćih i inozemnih film. festivala, kritike domaćih i, nešto rjeđe, stranih filmova, recenzije domaćih filmoloških knjiga i časopisa, napisi o suvremenoj film. tehnologiji, o kino-amaterizmu i televiziji, portreti sineastâ, te filmografski prilozi (npr. filmografija jugosl. igranog filma od 1947. do 1980).

An. Pet.


Citiranje:
FILMOGRAF. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1686>.

kratice i simboli