LZMK

Filmska enciklopedija

FILMOFOB Filmska traka traži dalje ...

FILMOFOB, čovjek koji ne voli film ili prema njemu osjeća izrazitu odbojnost. U tzv. primitivnoj epohi kinematografije, kada je film bio smatran oblikom zabave namijenjene društv. slojevima malih duhovnih potreba, mnogi pripadnici intelektualne elite često su mu poricali bilo kakav ozbiljniji značaj, videći u njemu tek primitivnu teh. kopiju kazališta. Danas se termin uglavnom upotrebljava za ljude koji film ignoriraju ili mu se suprotstavljaju sa stajališta osobnog ukusa ili predrasuda, najčešće ideol. i relig. karaktera.

Du. S.


Citiranje:
FILMOFOB. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1685>.

kratice i simboli