LZMK

Filmska enciklopedija

FELBA, Dragomir Filmska traka traži dalje ...

FELBA, Dragomir, film. i kaz. glumac (Skoplje, 7. VII 1921). Studirao na tehničkom i pravnom fakultetu, da bi napokon upisao i 1950. završio Visoku filmsku školu u Beogradu. Glum. rad započinje u kazalištu — isprva kao amater, a onda i u angažmanu u kragujevačkom Narodnom pozorištu; od 1952. član je Jugoslovenskoga dramskog pozorišta u Beogradu, a od 1956. slobodan umjetnik. Film. karijeru otpočinje epizodom u Sofki (R. Novaković, 1948). Naslovna uloga snalažljiva istarskog seljaka koji pomaže partizanima u filmu Barba Žvane (V. Afrić, 1949) dala je obilježje čitavu njegovom glum. opusu; iako je tadašnja kritika sâm film ocijenila nepovoljno, F. je gotovo jednodušno dočekan kao pravo glum. otkriće. Djelujući na filmu 35 godina, F. je ostvario više od 100 uloga, najčešće epizoda, u domaćim i koprodukcijskim filmovima, ističući se posebno u ulogama običnih ljudi »iz naroda«, uglavnom vezanim uz NOB. Od tridesetak njegovih većih uloga osobito je zapaženo njegovo tumačenje lika rodoljuba i revolucionara u ratnom zarobljeništvu u Crvenom cvetu (G. Gavrin, 1950) te uloga seljaka-partizana egzemplarno strijeljanog u interesu discipline u odredu u filmu Daleko je sunce (R. Novaković, 1953); od manjih ističe se tragična uloga oca u Kozari (V. Bulajić, 1962), za koju je u Puli nagrađen Specijalnom diplomom. Često nastupa i na televiziji. Za svoj rad nagrađen je brojnim nagradama i priznanjima.

Ostale važnije uloge: Major Bauk (N. Popović, 1951); Dečak Mita (R. Novaković, 1951); U oluji (V. Mimica, 1952); Njih dvojica (Ž. Skrigin, 1955); Vučja noć (F. Štiglic, 1955); Uzavreli grad (V. Bulajić, 1961); Prekobrojna (B. Bauer, 1962); Operacija Ticijan (R. Novaković, 1963); Pod istim nebom (M. Stamenković i Lj. Georgievski, 1964); Prometej s otoka Viševice (V. Mimica, 1965); Sretni umiru dvaput (G. Šipovac, 1966); Makedonska krvava svadba (T. Popov, 1967); Vuk s Prokletija (M. Stamenković, 1968); U raskoraku (M. Štrbac, 1968); Planina gnjeva (Lj. Georgievski, 1968); Pre istine (K. Rakonjac, 1968); Zaseda (Ž. Pavlović, 1969); Republika u plamenu (Lj. Georgievski, 1969); Cijena grada (Lj. Georgievski, 1970); Opklada (Z. Randić, 1971); Zvezde su oči ratnika (T. Janković, 1972); Paja i Jare (M. Đukanović, 1973); SB zatvara krug (M. Stamenković, 1974); Otpisani (A. Đorđević, 1974); Partizani (S. Janković, 1974); Derviš i smrt (Z. Velimirović, 1974); Dečak i violina (J. Rančić, 1975); Kičma (V. Gilić, 1975); Čuvar plaže u zimskom periodu (G. Paskaljević, 1976); Hajka (Ž. Pavlović, 1977); Nacionalna klasa (G. Marković, 1979); Snovi, život, smrt Filipa Filipovića (M. Radivojević, 1980); Erogena zona (D. Karaklajić, 1981); Dorotej (Z. Velimirović, 1981); Veliki transport (V. Bulajić, 1983); Mahovina na asfaltu (J. Rančić, 1983).

LIT.: M. Ranković, Dragomir Felba, Niš 1983.

Mo. I.


Citiranje:
FELBA, Dragomir. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 15.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1624>.

kratice i simboli