LZMK

Filmska enciklopedija

FAS Filmska traka traži dalje ...

FAS, akr. od Filmski autorski studio, film. poduzeće iz Zagreba, osnovano 1967. Nastao je u okviru Kino-saveza Hrvatske kao organizacija koja je trebala otkrivati nove organizacijske forme proizvodnje i afirmirati nova imena u kinematografiji. Već sljedeće godine FAS se izdvaja iz KSH i postaje samostalnom radnom organizacijom. Dvadesetak mladih autora iz Hrvatske i Slovenije režiralo je svoj prvi film u okviru FAS-a. Proizvodnja u toku 6 godina poslovanja dala je 5 dugometražnih igr. filmova (Slučajni život, 1969, A. Peterlića; Nedjelja, 1969, L. Zafranovića; Lov na jelene, 1972, F. Hadžića; Živa istina, 1972, T. Radića; Kronika jednog zločina, 1973, L. Zafranovića) i tridesetak kratkometražnih. Filmovi su sudjelovali na svim domaćim festivalima kao i na mnogim međunarodnim (Locarno, Oberhausen, Berlin, Paris, Krakow, Mannheim, Bergamo). FAS je organizirao i festivale, reprize festivalâ, tjedne stranih filmova, simpozije i dr. oblike okupljanja film. radnika. Djelovati je prestao 1973.

K. Hr.


Citiranje:
FAS. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1608>.

kratice i simboli