LZMK

Filmska enciklopedija

FARADAY, Michael Filmska traka traži dalje ...

FARADAY, Michael, engl. fizičar i kemičar (Newington, 22. IX 1791 — Hampton Court, 25. VIII 1867). Istraživao difuziju i likvefakciju plinova, otkrio inducirane struje, zakone elektrolize te teoriju magnetskoga i el. polja, otvorivši time put izučavanjima elektromagnetske teorije svjetlosti. Izrađivao je i optička stakla. Bio je prvi koji je, 25. I 1838, u Kraljevskome znanstvenome društvu, prikazao »fotogeničke crteže« Foxa Talbota, a tom je prilikom dao i prvi javni opis Talbotova postupka.

F. se također bavio prividnim kretanjem, a pri tim pokusima služio se napravama Belgijanca J. Plateaua i Engleza W. G. Hornera. Obje su naprave koristile fenomen perzistencije vida u svrhu jednostavnog animiranja serije crteža; prva je nazvana phenakistiscope, a druga zoethrope.

N. Ter.


Citiranje:
FARADAY, Michael. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1601>.

kratice i simboli