LZMK

Filmska enciklopedija

FABULA Filmska traka traži dalje ...

FABULAPRIČA, FILMSKA


Citiranje:
FABULA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1585>.

kratice i simboli