LZMK

Filmska enciklopedija

EVEIN, Bernard Filmska traka traži dalje ...

EVEIN, Bernard, franc. scenograf (Saint-Nazaire, 5. I 1929). Studirao povijest umjetnosti u Nantesu, a potom film. scenografiju na IDHEC-u u Parizu. Na početku karijere surađuje sa J. Saulnierom na filmovima Ljubavnici (L. Malle, 1958) i Rođaci (C. Chabrol, 1959); 1959 radi prvu samostalnu scenografiju u filmu 400 udaraca F. Truffauta i ubrzo se — surađujući uglavnom s redateljima franc. novog vala, Malleom, Chabrolom, Truffautom, J.-L. Godardom i J. Demyjem — uvrštava u red vodećih franc. scenografâ. Više je usmjeren na slikarske nego na arhitektonske vrijednosti izvedbe; scenografije mu se odlikuju svježinom, prozračnošću i čestim eksperimentima sa svijetlim bojama. U karijeri je izveo više od 30 film. scenografijâ. Povremeno, bavio se i kostimografijom (npr. u filmu Prošle godine u Marienbadu, 1961, A. Resnaisa).

Ostali važniji filmovi: Ljubavne igre (Ph. de Broca, 1959, zajedno sa Saulnierom); Dvostruki obrtaj (C. Chabrol, 1960); Ljubavnik za pet dana (Ph. de Broca, 1960); Zazie u metrou (L. Malle, 1960); Lola (J. Demy, 1961); Žena je žena (J.-L. Godard, 1961); Privatni život (L. Malle, 1961); Cléo od 5 do 7 (A. Varda, 1962); Bitka na otoku (A. Cavalier, 1962); Nedjelje u gradu Avrayu (S. Bourguignon, 1962); Zaljev anđelâ (J. Demy, 1962); Dan i sat (R. Clément, 1962); Izgaranje (L. Malle, 1963); Cherbourški kišobrani (J. Demy, 1963); Dezerter (A. Cavalier, 1964); Viva Maria (L. Malle, 1964); Djevojke iz Rocheforta (J. Demy, 1966); Sedam puta žena (V. De Sica, 1967); Priznanje (Costa-Gavras, 1970); Najznačajniji događaj otkako je čovjek stupio na Mjesec (J. Demy, 1973); Čovjek-igračka (F. Veber, 1976); Cio život je pred tobom (M. Mizrahi, 1977).

Da. Mć.


Citiranje:
EVEIN, Bernard. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1576>.

kratice i simboli