LZMK

Filmska enciklopedija

EHRLICH, David G. Filmska traka traži dalje ...

EHRLICH, David G., am. autor eksp. i anim. filmova (Elizabeth, New York, 1941). Studirao orijentalistiku i boravio u Indiji, potom studirao dramu i film. Bavi se multimedijskim istraživanjima. Realizira brojne eksp. filmove na 8mm i 16mm vrpci (Izloženi predmet — Exhibit, 1975; Metamorfoza — Metamorphosis, 1975; List iz albuma — Album Leaf, 1976; Procesna umjetnost — Process Art, 1977; Robot, 1977; Etida iz Vermonta — Vermont Etude, 1977; Robot 2 — Robot Two, 1979; Etida iz Vermonta 2 — Vermont Etude No 2, 1979; Dragocjena kovina — Precious Metal, 1980, i dr.). Koristi i istražuje kompjutorsku animaciju. Na festivalima u Annecyju 1979. i Zagrebu 1980. prikazao je holografski anim. prizor Edip na Kolonu (Oedipus at Colonus). Predavač animacije na sveučilištu Vermont.

R. Mun.


Citiranje:
EHRLICH, David G.. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1520>.

kratice i simboli