LZMK

Filmska enciklopedija

EALING-KOMEDIJE Filmska traka traži dalje ...

EALING-KOMEDIJE (engl. Ealing Comedies), uobičajeni naziv za vrst tipično britanskih film. komedija osebujne tematike i stila koje su se proizvodile krajem 40-ih i poč. 50-ih godina u okviru kompanije Ealing (→ ealing studios).

Vl. T.


Citiranje:
EALING-KOMEDIJE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.3.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1500>.

kratice i simboli